ตัวเลือกที่สั้นและง่ายที่สุดที่ผู้คนบนโลกต้องเลือก “ความกลัว หรือ ความรัก”

ข้อความสื่อสารประจำสัปดาห์จากท่าน Hilarion ประจำวั […]