ข้อความการสื่อสารจาก Archangel Michael

มันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะสาดส่องแสงสว่างของตัวเองออกมา
IT’S TIME TO SHARE YOUR RADIANCE

ที่มา : Fun Factory Blog
Transmitted Through Ronna Herman, LM-02-2012

ผู้แปล : Kindred

 ตอนที่ 5 :

พวกคุณคือ StarSeed ที่กำลังถูกปลุกให้ตื่นรู้ถึงมรดกตกทอดแห่งสวรรค์ของพวกคุณเคยถูกเข้ารหัสไว้ภายในอะตอมคริสตัลเมล็ดพันธุ์ และถูกกักเก็บไว้ในจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย ดังนั้นจงรู้ไว้ด้วยว่ามันจะมีประวัติศาสตร์อันเลอเลิศของความหาญกล้าและเรื่องราวของความรุนแรงที่ถูกนำมาเรียบเรียงไว้อย่างอลังการ และบ่อยครั้งมันก็มักเป็นเรื่องวิวัฒนาการแห่งมนุษย์ชาติที่มีหนทางอันยืดเยื้อ

พวกคุณกำลังพบกับการฟื้นความสามารถที่เหนือสัมผัสและศักยภาพแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นที่ไม่เคยถูกใช้มานานหลายยุคสมัยแล้ว แต่มันต้องมีการอุทิศตนและใช้ความพยายามที่จะเปิดประตูที่ถูกผนึกไว้นี้ไปสู่ภูมิปัญญาภายในหรือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณ มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่พวกคุณต้องหัดที่จะเชื่อถือการนำทางจากภายในของตัวพวกคุณเองอีกครั้งหนึ่ง

หัวใจที่มีความรักและดีงาม จะช่วยขัดเกลาจิตสำนึกและสรรสร้างความสงบเยือกเย็นให้กับจิตใจ มันจะพัฒนาไปสู่ สภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่มีเสถียรภาพ และมันไม่ใช่แบบฝึกฝนเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น มันเห็นได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้านของการดำรงอยู่ทางโลกกายภาพว่ามนุษย์กำลังตื่นขึ้นจากภาพฝันอันลวงตาของหลาย ๆ ยุคหลาย ๆ สมัยที่ผ่านมาในอดีตที่เป็นการกระตุ้นแสงสว่างแห่งจิตสำนึกพระเจ้าที่แทรกซึมอยู่ในการสร้างสรรค์ทั้งปวงให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ทุก ๆ จิตวิญญาณต่างมีรหัสจิตสำนึกที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ภายในเซลล์พระเจ้าที่เป็นแก่นแท้อันแข็งแกร่งของพวกเขา รหัสนี้มีการสั่นสะเทือนและสะท้อนถึงกันหรือมีความสอดคล้องต้องกันในทุกชาติภพอย่างสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ในการปรับตั้งค่าสัญลักษณ์เฉพาะทางพลังงานของพวกคุณขึ้นใหม่ให้เข้ากับบทเพลงใหม่แห่งจิตวิญญาณของพวกคุณ นั่นก็คือการปรับความถี่ต่าง ๆ ให้เข้ากันเพื่อเริ่มการสั่นสะเทือนให้เข้ากับกระแสธารของแสงแห่งชีวิตที่เชื่อมต่อจิตวิญญาณของพวกคุณเข้ากับส่วนอื่น ๆ อีกมากมายของตัวตนอันสูงส่งของพวกคุณ ณ เวลานี้ กระบวนการเลื่อนระดับของพวกคุณกำลังเริมขึ้นจริง ๆ

พวกคุณยังคงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกคุณมีการเชื่อมต่อกับทุกเหลี่ยมมุมของตัวตนอันสูงส่งทั้งหมดของพวกคุณเองอย่างมั่นคง สิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดในการตื่นรู้ที่น่าฉงนฉงายที่สุดก็คือตอนที่พวกคุณรู้ตัวว่าพวกคุณคือเหลี่ยมมุมหนึ่งของรูปธรรมแห่งแสงสว่างหลากมิติอันยิ่งใหญ่

ตอนที่ 6 :

พวกเราขอเตือนความจำถึงข้อเท็จจริงอันสำคัญนี้ให้กับพวกคุณอีกครั้งว่า : การสร้างสรรค์ทั้งปวงมีการเคลื่อนย้ายรูปแบบคลื่นการสั่นสะเทือนอันจำเพาะที่พวกเรียกว่าสัญลักษณ์เฉพาะทางพลังงาน หรือ ช่วงคลื่นเสียงทางพลังงาน อย่างต่อเนื่อง พวกคุณถูกระบุตัวจากสัญลักษณ์เฉพาะทางพลังงานของพวกคุณและบทเพลงทางจิตวิญญาณของพวกคุณที่กำหนดความสว่างไสวของสนามออร่าของพวกคุณ

สัญลักษณ์เฉพาะทางพลังงานของพวกคุณประกอบด้วยความถี่ต่าง ๆ ของกายเนื้อในสภาพแวดล้อมของมิติที่ 3 และมิติที่ 4 ของพวกคุณ ความถี่ที่สมดุลของมิติที่ 4 และมิติที่ 5 ถูกกักเก็บไว้ในตัวตนภายในของพวกคุณเอง และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งขอบทเพลงแห่งจิตวิญญาณของพวกคุณ

ผู้อันเป็นที่รักทั้งหลายจงมั่นคงความคิดนี้ไว้ในจิตใจของพวกคุณเถิด มันมีจำนวนสนามพลังของจิตสำนึกทั้งปวงที่มาอยู่รวมกันอย่างเหลือคณานับ พวกคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเชื่อมต่อกับพลังงานแม่เหล็กของสนามพลังงานรวมแห่งจิตสำนึกอันมากมาย พวกคุณกำลังเริ่มที่จะปรับเข้าสู่การสั่นสะเทือนแห่งเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์, ภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และความรักอันศักดิ์สิทธิ์

ในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราจะพูดถึง ลำแสงสีแห่งพระเจ้า สำหรับจักรวาลย่อยแห่งนี้ให้มากขึ้น และวิธีการที่แผนการอันศักดิ์สิทธิ์กำลังอัพเกรดและการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ามหัศจรรย์ สำหรับความก้าวหน้าในอนาคตของมนุษยชาติ แบบพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ กำลังเปลี่ยนจากการทดลองในแบบแบ่งแยกและแบบทวิภาวะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของการกลับมารวมตัวกันใหม่ การบูรณาการ และการขยายตัวในแบบใหม่

Facebook Comments