ข้อความการสื่อสารจาก Archangel Michael

มันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะสาดส่องแสงสว่างของตัวเองออกมา
IT’S TIME TO SHARE YOUR RADIANCE

ที่มา : Fun Factory Blog
Transmitted Through Ronna Herman, LM-02-2012
ผู้แปล : Kindred

ตอนที่ 7 :

ขอให้พวกเราได้ฟื้นความจำของพวกคุณด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลำแสงสีหลักที่สำคัญทั้งสามและลำแสงสีย่อยอีก 4 ที่เมื่อครั้งในอดีต พวกมันได้ปลดปล่อยรังสีให้กับมนุษย์ที่มามีประสบการณ์ในจักรวาลย่อยแห่งนี้

พลังงานของลำแสงสีแรก (The Blue Ray) ของการสั่นสะเทือนด้วยเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์ทางจิตใจ จากพระบิดา พระมารดาแห่งเราจะเข้ามายังสนามออร่าก่อนเป็นอันดับแรก และจากนั้นมันจะไปกระตุ้นศูนย์และจักระสำคัญ ๆ ที่บริเวณศีรษะก่อน แล้วจึงทำการแทรกซึมผ่านไปทั่วส่วนที่เหลือของร่างกาย

พลังงานของลำแสงสีที่สอง (The Yellow Ray) ของการสั่นสะเทือนของความรักและความเห็นอกเห็นใจ จากพระบิดา-พระมารดาแห่งเราจะหลั่งไหลเข้าสู่สนามออร่าก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นมันจะไหลไปสู่จักระลำคอ/ต่อมไธมัสและจักระหัวใจก่อน แล้วจึงแทรกซึมผ่านไปทั่วกายเนื้อทั้งหมดของเรา

พลังงานของลำแสงสีที่สาม (The pink Ray) และ ลำแสงสีย่อย ๆ อีกสี่ลำแสง(The white Ray ,The green Ray ,The golden ruby Ray และThe Violet Ray…ผู้แปล) ลำแสงสีแห่งบุตร/ธิดา จะกระตุ้นให้เกิดคลื่นสันสะเทือนทางเชาว์ปัญญาขึ้น และจะหลั่งไหลไปทั่วสนามออร่าและมันจะเน้นหนักไปที่ศูนย์โซล่าร์เพล็กซัส (จักระที่3/ผู้แปล) ก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ไล่ไปตามระบบจักระที่เหลือทั้งหมด

ศูนย์โซล่าร์เพล็กซัสอาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์แห่งสมองของกายเนื้อในภาวะแวดล้อมของมิติที่ 3 /มิติที่ 4 มันเป็นที่พักเพื่อการชำระล้างอารมณ์ต่าง ๆ ลำแสงสีย่อยๆอีก 4 ลำแสง เป็นคุณสมบัติ, คุณธรรม และ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเติมเต็มภารกิจของพวกคุณให้สมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นผู้สร้างร่วมในอาณาจักรแห่งโลกทางวัตถุ

การผสานและสอดรับกันของลำแสงสีแห่งจิตสำนึกพระเจ้าทั้ง 7 คือ หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการเลื่อนระดับ พวกคุณต้องสร้างศูนย์รวมแห่งแสงสว่างของพวกคุณเองอย่างมีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในการเป็น นาวาแห่งดวงอาทิตย์ (SUN-SHIP) ของพวกคุณ นาวาแห่งดวงอาทิตย์ทั้งสามประกอบไปด้วยความสว่างไสวของเซลล์พระเจ้าที่เป็นแก่นแท้อันแข็งแกร่งของพวกคุณบวกกับแสงแห่งจิตวิญญาณและแสงแห่งหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณ ทั้งหมดนั้นเป็นตัวสร้างความเรืองรองให้กับสนามออร่าแห่งแสงสว่างของพวกคุณ

ตอนที่ 8 :

แม้ว่าพวกคุณจะยังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงพลังได้มากขึ้นอันเป็นรูปแบบการสั่นสะเทือนของอาณาจักรที่สูงส่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม คลื่นในการสั่นสะเทือนของทุกลำแสงสีและทุก ๆ ระดับของจิตสำนึกแห่งพระเจ้าก็กำลังส่งผลมาถึงพวกคุณทุกคนรวมทั้งโลกอยู่ดีในแต่ละและทุกช่วงขณะของชีวิตพวกคุณ

ระบบจักระนั้นมีความสามารถทั้งดึงดูดและปลดปล่อย รูปแบบของคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่สูงขึ้นที่พวกคุณสามารถรับได้นั่นก็คือ ความสามารถในการหมุนปั่นได้เร็วและสมบูรณที่สุดเท่าที่จักระของพวกคุณจะทำได้ เพื่อที่จะกระจายพลังและรูปแบบคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไปทั่วทั้งกายเนื้อของพวกคุณ และส่งออกไปสู่โลกได้มากขึ้น

พลังงานนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และการสร้างสรรค์ก็มักจะอยู่ในการเคลื่อนไหวเสมอ การหยุดชะงักจะเกิดขึ้นได้เพียงกรณีเดียวในช่วงของ จุดหยุดนิ่ง (STILL POINT) ของการสร้างสรรค์ในแบบใหม่ ๆ เท่านั้น

ตอนที่ 9 : จบ

กว่าหลายปีมาแล้วในอดีต คำจำกัดความของคำว่า “เทพบนโลก(Earth Angel)” ได้กลายมาเป็นคำจำกัดความโดยทั่ว ๆ ไปในการเน้นถึงข้อความสื่อสารต่าง ๆ ทางจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น… สิ่งนี้อาจจะหมายถึงผู้ใดก็ได้ที่มีความแน่วแน่ต่อการบรรลุให้ถึงซึ่งการมีอำนาจเหนือตนเอง เพื่อที่เขา/เธอ จะได้มาเป็นแนวร่วมแห่งผู้พิทักษ์โลก มีจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ได้ทำข้อตกลงไว้ว่าจะมาอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อที่จะเป็นตัวแทนแห่งมหาเทพทั้งหลาย ผู้ที่จะคอยแผ่พลังงานลำแสงสีแห่งจิตสำนึกพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ทั้ง 12 ลำแสงนี้ให้กับมนุษย์ที่มามีประสบการณ์ในจักรวาลย่อยแห่งนี้

จงจำไว้ว่า : ส่วนที่สำคัญที่สุดของภารกิจของพวกคุณบนโลกก็เพื่อมาช่วยส่องแสงสว่างอันเจิดจ้าให้กับมิติที่ต่ำกว่า พวกเราแห่งอาณาจักรเทวะอยู่ที่นี่ในพลังงานแห่งคุณงามความดีเพื่อที่จะช่วยพวกคุณให้เคลื่อนผ่านช่วงแห่งวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ไปได้อย่างง่ายดายและสง่างาม แต่พวกคุณต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเรา เพราะพวกเราไม่สามารถก้าวก่ายเจตจำนงเสรีของพวกคุณได้

จงเรียกคืนฐานะอันชอบธรรมของพวกคุณในการเป็นผู้มีอำนาจเหนือแสงสว่าง ที่รักทั้งหลาย และจงจดจำไว้ว่า ในขณะที่พวกคุณบูรณาการความรู้ของจิตวิญญาณเข้ากับแสงสว่างแห่งสัจจะของพวกคุณ พวกเราขอให้พวกคุณก้าวต่อไปและแบ่งปันภูมิปัญญาของพวกคุณ พวกเราจะอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยนำทาง ปกป้อง และส่งแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณเสมอ แต่ที่สุดเหนืออื่นใดก็เพื่อจะได้รักพวกคุณ

I AM Archangel Michael.

Facebook Comments