ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากท่านสนันดา (Sananda)

วิธีสร้างความสมบูรณ์พูนสุข และ ความมั่งคั่ง
Creating Abundance and Prosperity

วันที่สื่อสาร : 16 กุมภาพันธุ์ 2011
ผู้รับสาส์น : Michelle Coutant
ตอนที่ 3 :
ที่รักทั้งหลาย อาจจะพูดได้ว่า พวกคุณเป็นทั้งผู้เขียน, ผู้แสดง, ผู้กำกับการแสดง และผู้ผลิตโลกแห่งความเป็นจริงให้กับตัวคุณเอง พวกคุณเป็นผู้สร้างพวกมันขึ้นมาเองทั้งหมด จักรวาลทำหน้าที่แต่เพียงเป็นผู้จัดสรรตัวมันเองให้เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงในจินตภาพของพวกคุณเองเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ถ้าพวกคุณสร้างภาพโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณว่าขาดแคลน และเต็มไปด้วยข้อจำกัดแล้วหละก็ นั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณจะต้องได้ประสบหละ ในทางกลับกัน ถ้าพวกคุณเลือกที่จะสร้างภาพโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณ ขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่ามันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุข เต็มไปด้วยความรัก และความเบิกบาน เต็มไปด้วยความสงบสุข และความสอดคล้องกลมกลืน ซึ่งเป็นสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณมาตั้งแต่ถือกำเนิดแล้วหละก็ นั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณจะได้ประสบหละ
จงมองให้เห็นมัน จงคิดถึงมัน จงรู้สึกถึงมัน ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นชัดเจน แล้วมันก็จะมาหาพวกคุณ จงทำความกระจ่างชัดให้เกิดขึ้นในเจตจำนงของตัวเอง และจงประคองรักษากระแสความคิดนั้นไว้จนกว่ามันจะถูกเนรมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้สำเร็จ ที่รักทั้งหลาย มันง่ายอย่างนั้นเลยหละ จงมุมานะพยายาม จงอุทิศให้กับมัน จงมีความอดทน จงเชื่อมั่น และจงศรัทธาต่อมัน
พวกคุณทุกคนได้รับมอบพรสวรรค์ และคุณสมบัติต่างๆในอันที่จะสร้างสรรค์และดำรงชีวิตอยู่ด้วย “ความรักแบบปราศจากเงื่อนไข”, ด้วยความงดงาม และด้วยความมั่งคั่งมาตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะฉะนั้น ที่รักทั้งหลาย มันจึงเป็นหน้าที่ของพวกคุณเอง ที่จะต้องทวงสิทธิ์อันนั้นคืนมาเอาเอง เดี๋ยวนี้
จงเรียกหาพวกเรา ผู้ซึ่งอยู่ในมิติที่สูงกว่าให้มาช่วย ให้มาอยู่กับพวกคุณ ให้มามอบความเข้มแข็ง และความกล้าหาญให้กับพวกคุณ แล้วพวกเราก็จะมาอยู่ข้างๆพวกคุณ จงจำไว้ว่า “พวกคุณคือพระเจ้า” และพระเจ้าก็รู้จักแต่คำว่า “ความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัด” รู้จักแต่คำว่า“ความสมบูรณ์พูนสุขอันไร้ขีดจำกัด” หรือ “ความสมบูรณ์พูนสุขอันไร้ขอบเขต” เท่านั้น มันไม่มีหรอกนะความขาดแคลน หรือการมีขีดจำกัดหนะ มันไม่มีหรอกนะความมีไม่พอหนะ มันจะมีก็แต่ที่อยู่ในใจของมนุษย์เท่านั้นเอง
จงปลดปล่อยสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ขัดขวางนั้นออกไปเสีย จงยกมันให้กับพระเจ้าไปเสีย จงทิ้งสัมภาระนั้น ให้แก่พระเจ้า ให้แก่ทวยเทพ และให้แก่คุรุผู้รู้แจ้งแล้วไปเสีย เพราะว่าพวกเรามาอยู่ที่นี่แล้ว เพื่อมาช่วยเหลือพวกคุณ ตามคำร้องขอของพวกคุณในอันที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่น พวกเรามาอยู่ที่นี่แล้ว เพื่อช่วยเหลือพวกคุณให้บรรลุถึงความสมดุล, การรักแบบปราศจากเงื่อนไข, และการเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ในภพชาติแห่งความเป็นมนุษย์นี้ของพวกคุณ
จงอยู่ที่นี่ด้วยความพึงพอใจ จงอยู่ที่นี่ด้วยความสุขสำราญ จงรักชีวิตนี้เถิด เพราะว่ามันคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่ง มันคือสิ่งที่พวกคุณควรจะลิ้มรสและสนุกสนานไปกับทุก ๆ คุณสมบัติ และทุกแง่ทุกมุมของมัน พวกเราอยากขอให้พวกคุณดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักพอประมาณและจงมองให้เห็นความสมดุลในทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงจงสร้างสรรค์มันขึ้นมาด้วยความพึงพอใจ และความสุขสำราญอันยิ่งใหญ่เถิด
ตอนที่ 4 : (จบ)
มันไม่มีหรอกนะ “ข้อจำกัด” หนะ เพราะว่าเอกภพคือ “ความไร้ขีดจำกัด” มันกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการเต้นของหัวใจของพระเจ้า หรือจังหวะการเต้นของหัวใจของทุกสรรพสิ่ง และพวกคุณก็คือแรงกระเพื่อมอันนั้นด้วย พวกคุณคือการแผ่รังสีอันนั้นด้วย และพวกคุณก็คือกระแสธารแห่งความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดอันนั้นด้วย มันเป็นแต่เพียงจิตของมนุษย์เท่านั้นที่คิดไปเองจึงทำให้มันมีข้อจำกัดเกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วพวกคุณไร้ขีดจำกัด พวกคุณคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ และพวกคุณก็สามารถ “มี”, “ทำ”, และ “เป็น” ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณปรารถนาเลยทีเดียว
เพราะว่าพวกคุณคือสรรพสิ่งทั้งปวง จงเปิดประตูเอกภพออกมาเถิด และจงทำให้หัวใจของพวกคุณได้ลิ้มลองความปิติสุขดูเถิด ที่รักทั้งหลาย เพราะมันคืออาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับทุกคน และมันก็มีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่พวกคุณจะจินตนาการได้ มันกำลังรอพวกคุณให้ไปคว้าเอามาอยู่แล้ว แต่จงจำไว้ว่า พวกคุณจะต้องสร้างสรรค์เฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณเองและแก่สรรพสิ่งทั้งปวงเท่านั้นนะ และจงจำไว้ว่า จะต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาด้วยความรัก และ ความเบิกบาน และจงดำรงอยู่ ในความรักแห่งหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองด้วย
ซึ่งเมื่อพวกคุณทำเช่นนั้นแล้ว เมื่อใดที่พวกคุณสร้างสรรค์ และทำให้ความปรารถนาของพวกคุณกลายเป็นจริงแล้ว พวกคุณก็จะพบว่าอนุภาคอะดามันไทน์ (Adamantine particle) จะหลั่งไหลเข้ามาหา และ เข้ามาสู่พวกคุณอย่างไม่ขาดสาย จงเข้าใจว่าพวกคุณก็คือพระเจ้า และกระแสธารและกระแสการแผ่รังสีแห่งความมั่งคั่งอันไร้ขอบเขตนี้กำลังถูกทำให้ปรากฎออกมาอยู่ตลอดเวลา จากความเป็นพระเจ้าของพวกคุณเองอยู่แล้ว
จงยินยอมให้ตัวคุณเองได้ประสบกับมัน จงยินยอมให้ตัวเองได้รับมัน จงเปิดเผยคุณลักษณะทุก ๆ คุณลักษณะ และทุกๆแง่ทุก ๆ มุมของตัวเองออกมา และจงยินยอม และจงยอมรับเอากระแสธารแห่งความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดนี้เถิด จงรักตัวคุณเอง ที่รักทั้งหลาย และจงมีประสบการณ์แห่งความรัก, ความสุขสำราญ, ความสมบูรณ์พูนสุข, ความสงบสุข, และความสอดคล้องกลมกลืนนี้ ตามที่พวกคุณถวิลหาเถิด

เราอยู่ที่นี่กับพวกคุณแล้ว เพื่อมาช่วยพวกคุณสร้างสรรค์ความปราถนาอันสูงสุดของพวกคุณให้เป็นจริงเพื่อความดีงามสูงสุดของตัวคุณเอง และของทุกผู้ทุกนาม เรากำลังอยู่กับพวกคุณ ในขณะที่พวกคุณล่องลอยไปกับสายธารแห่งชีวิต ด้วยความรักในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณ

เราคือสนันดา (Sananda)

ที่มา : Creating Abundance and Prosperity > Michelle Coutant
http://spiritlibrary.com/michelle-coutant/creating-abundance-and-prosperity

Facebook Comments