บทความจากหนังสือชุดโนวาอนาลัย

 

“ขยายความธรรมชาติของชาติภพ”

 

ความคิดและความเชื่อ เกี่ยวกับความดีและความชั่ว ของเธอทั้งหลาย
ยังบิดเบือนอยู่มาก มันเปรียบเสมือนเงามืดที่บดบังความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง

 

(จากหนังสือ โนวา อนาลัย ขยายความ-ธรรมชาติของชาติภพ หน้า 33-34)

“หากเธอทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ ครั้งแล้วครั้งเล่า เธอจะรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเธอ มีส่วนร่วมในการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับเธอเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ หรือไม่อยากได้ ความกลัวหรือความท้าทาย ความกังวล หรือความรอบคอบ ความรักหรือความเกลียด สุดแท้แต่เธอจะเรียกมัน ความรู้สึนึกคิดทุกลมหายใจของเธอ แปลงสภาพกลายเป็นวัตถุธาตุ และประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเธอ

จินตนาการ-อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของเธอ จึงเปรียบเสมือนวงมโหรี ที่เธอแต่งเพลงขึ้นและบรรเลงชีวิตของเธออยู่ตลอดวันเวลา ในแต่ละชาติภพ

ความรู้สึกนึกคิดของเธอ เป็นพลังงานที่ถูกส่งกระแสออกไป และไม่มีวันที่จะถูกดึงกลับคืนมาได้ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าเธอจะนึกคิดสิ่งใด ความนึกคิดของเธอ เป็นพลังงานที่จะแปลงสภาพเป็นวัตถุธาตุและความเป็นจริงในชาติภพใดชาติภพหนึ่งเสมอ

ความรู้สึกนึกคิด ที่ปราศจากสติ จึงเป็นดาบสองคม ที่สร้างสรรค์ และทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ในชีวิตของเธอได้เสมอ”

 

(จากหน้า 48-49)

“มันอาจจะเป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับเธอ หากฉันจะบอกว่า การกระทำทั้งหลายนั้น เป็นการกระทำทางจิต หรือเป็นการกระทำของจิต

สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น ถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกนึกคิด ธรรมชาติความเป็นจริงทั้งหลายของเธอ ก็เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเธอเอง และเธอก็เป็นผู้รับรู้วัตถุธาตุ และประสบการณ์ทั้งหลายที่เธอสร้างขึ้น แต่เธอไม่เข้าใจถึงที่มา และสัมพันธภาพของความรู้สึกนึกคิดของเธอเอง กับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ รวมทั้งตัวตนของเธอเองด้วย

คุณสมบัติของสรรพสิ่งทั้งหลาย อันเกิดจากความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ เป็นคุณลักษณะจำเพาะของจิตวิญญาณในโลกมนุษย์ และโลกอื่น ๆ ที่เป็นกายภาพ

ความรู้สึกนึกคิด สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เป็นกายภาพขึ้น แต่ในโลกอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากโลกของเธอนั้น สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง โลกบางโลกก็ปราศจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นกายภาพ

จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอ สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นในแต่ละวัน
จากความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวัง”

 

(หน้า 154-155)

“ปัจจุบัน ไม่ใช่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต นอกเสียจากเธอจะเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้น หากเธอรู้ และเข้าใจในอำนาจแห่งปัจจุบันอย่างแท้จริง เธอจะตระหนักว่า ความคิดและการกระทำในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงอดีต-ความเชื่อในอดีต ตลอดจนการตอบสนองทั้งหมดในอดีตด้วย

ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เธอเปลี่ยนความเชื่อ เธอก็พลิกผันประสบการณ์ในอดีตของเธอทั้งหมด อนาคตหรือเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ในอนาคตของเธอ ก็พลิกผันไปตามความเชื่อของเธอเช่นกัน

ความเชื่อของเธอในปัจจุบันนี้ กำหนดทิศทางให้กับตัวตนทั้งหมด ในทุกชาติภพ และจัดการกับประสบการณ์ใน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต พร้อมกันหมด เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อนี้

การมองย้อนอดีตกลับไป หาต้นกำเนิดของปัญหาในปัจจุบัน มักทำให้เธอค้นหาสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต มันทำให้เธอค้นหาต้นกำเนิดของอนาคตที่สดสวยไม่พบ เมื่อเธอจดจ่อคิดคำนึงถึงแต่อดีตอันล้มเหลว หรือทุกข์ระทม เธอจะไม่สามารถดึงดูดและถ่ายทอดความสำเร็จและความสุข ไปสู่อนาคตของเธอได้

การจดจ่อคิดคำนึงถึงอดีตและต้นเหตุของปัญหา เป็นการสร้างโครงสร้างของอนาคต และทำให้ปัญหาที่มีอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งที่จะดำเนินต่อไปอีกในอนาคต”

 

(จากหนังสืออิสระแห่งความปรารถนา หน้า 72-73)

“เธอควรจะตระหนักว่า ประสบการณ์ทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของเธอ คือผลลัพธ์ของความเชื่อ ที่แปลงสภาวะเป็นวัตถุธาตุ-ประสบการณ์ ตลอดจนร่างกายเนื้อหนังของเธอ

ดังนั้น-หากประสบการณ์ชีวิตของเธอ เต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุข มีสุขภาพดี เธอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง ใบหน้าของเธอและผู้คนที่เธอพบปะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เธอสามารถรับเอาได้โดยปริยายว่า ความเชื่อของเธอเป็นไปในทิศทางที่ให้ผลกำไรกับเธอ

แต่ถ้าหากประสบการณ์ชีวิตของเธอ เต็มไปด้วยความยากลำบาก สุขภาพไม่ดี การงานของเธอไร้ความหมาย ชีวิตของเธอขาดความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุข โลกของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง ความเลวร้าย เธอสามารถรับเอาได้โดยปริยายว่า ความเชื่อของเธอเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

มันถึงเวลาแล้ว ที่เธอควรจะเริ่มสำรวจตรวจสอบอารมณ์-ความรู้สึกนึกคิด และความ เชื่อของเธอเธอมีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิต”

 

Nova Analai

 

Facebook Comments