ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชาวกลุ่มดาวลูกไก่

เรื่อง : จงปล่อยให้มายาการแห่งการแบ่งแยกสูญสลายไป
(Allow the Illusion of Separation to Dissolve)

ผู้รับสาส์น : Wes Annac
วันที่ : 16 ตุลาคม 2013

ตอนที่ 2 : จงเข้าใจเมื่อร่างกายของพวกคุณต้องการพักผ่อน

การเรียนรู้ถึงการกระทำของ “กลุ่มคนฝ่ายมืด” (the Cabal)
สามารถช่วยให้ผู้คนจำนวนมากมาย เข้าใจว่าดาวเคราะห์โลกของพวกคุณ
ไม่ใช่อะไรอื่นเลย แต่มันเป็นเหมือนมายาการ ที่ถูกเนรมิตรขึ้นมา
เพื่อกักขังพวกคุณเอาไว้ ให้อยู่ในความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความเป็นจริง
ของตัวตนของพวกคุณเอง ที่เป็นรูปธรรมชีวิตแห่งจิตวิญญาณนี้
ซึ่งจากจุดนั้น การรู้แจ้งด้านจิตวิญญาณ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้
เพราะว่าการรับรู้โลกแห่งความเป็นจริง ในแบบที่เป็นมายาการของคน ๆ นั้น
จะแหลกสลายลง เมื่อคน ๆ นั้นเข้าใจแล้วว่า มันมีการคอรัปชั่น
และการทรราชแพร่ระบาดไปทั่วดาวเคราะห์โลกของพวกคุณอยู่

การกระทำของกลุ่มคนฝ่ายมืดเหล่านี้ แต่ไหนแต่ไรมา ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์โลกตื่นขึ้นมา เพื่อมารับรู้ความจริงที่เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริง
ของตัวคุณเอง ว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตแห่งจิตวิญญาณ

แล้วเมื่อนั้น จิตสำนึกมวลรวมของพวกคุณ
ก็จะมีความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความสามารถ
และศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดด้านจิตวิญญาณของพวกคุณเอง

แล้วหลังจากนั้น พวกคุณก็จะมีความเข้าใจ ถึงความจำเป็น
ที่จะต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความสอดประสานปรองดองกัน
ให้เกิดขึ้นทั่วโลก กับชาวโลกทั้งมวลด้วย

……………………………

(ปล. พวกกลุ่มคนฝ่ายมืดนี่ ต่างมิติทั้งหลายบอกว่า แท้ที่จริงแล้ว
พวกเขาก็เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงเหมือนกันนะครับ ที่อาสาลงมาเกิด
เพื่อมาแสดงบทเป็น “ผู้ร้าย” ให้พวกเราชาวโลกส่วนใหญ่ ถูกกระตุ้น
ให้ “ตื่นขึ้น” และอันที่จริงแล้ว เมื่อแสดงมาได้ถึงจุดหนึ่งแล้ว
คือจุด ณ ปัจจุบันนี้แหละ พวกเขาก็จะค่อย ๆ หยุด เมื่อชาวโลกตื่นขึ้นมามากพอแล้ว

แต่บังเอิญว่า พวกเขาก็เหมือนกับเรานี่แหละ ที่แสดงบทบาทจริงจังเกินไป
จนเพลิน และหลงลืมความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปจนหมดสิ้น
แล้วก็เลยไม่ยอมเลิกซะที..ดังนั้น..เบื้องบนจึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วย
อย่างที่สหพันธ์แห่งกาแลกซี่กำลังทำอยู่นี่แหละครับ

แต่ว่า..พวกเขาก็กล้าหาญมากนะครับ ที่แม้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
เมื่อทำกรรมใดไว้ พวกเขาก็จะต้องได้รับกรรมนั้นเอง
แต่พวกเขาก็ยังยินดีที่จะลงมาทำภารกิจนี้อยู่
เพื่อประโยชน์สุงสุดของชาวโลกทั้งมวล

และก็บังเอิญว่า ข้อความจากต่างมิติล่าสุดที่ส่งมาถึงนาง Blossom Goodchild
เมื่อ 19 ตุลาคม 2013 นี้ ก็มีกล่าวถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย ว่า..

“Like it or not … they are your sisters and your brothers”.

ซึ่งแปลว่า “ไม่ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
แต่พวกเขาก็คือพี่ๆน้องๆของพวกคุณนั่นเอง” – ผู้แปล)

………………………………..

อนาคตของพวกคุณกำลังถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้ว ในทุก ๆ ขณะ ด้วยกิจกรรมหลายอย่าง
ที่พวกคุณหลายคน กำลังดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องและอย่างขยันขันแข็งอยู่นี้
เพื่อการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลก

และก็อย่างที่ผู้รับสาส์นของพวกเรากำลังจะได้เรียนรู้ก็คือ
ระดับความสั่นสะเทือนของพวกคุณ จะเป็นตัวกำหนดปริมาณของสิ่งดี ๆ
ที่พวกคุณสามารถที่จะทำเพื่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้

อย่าไปหักโหมหรือเคี่ยวเข็ญตัวเองจนเกินไป ที่รักทั้งหลาย
และจงเข้าใจร่างกายของตัวเองด้วย ในเวลาที่มันต้องการการพักผ่อน

จงแสดงออกไปตามที่ได้รับสัญญาณมาจากร่างกายเนื้อของพวกคุณเอง
ที่มันจะบอกพวกคุณว่าเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมแบบมีบทบาทสำคัญของพวกคุณ
ในกระบวนการตื่นรู้ และในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลกนี้
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงในช่วงเวลานั้น ๆ แล้ว

เพราะว่าพวกคุณไม่สามารถที่จะอุทิศตัวเอง
ให้กับดาวเคราะห์โลกจนหมดตัวได้
โดยไม่เหลือเอาไว้ให้กับตัวเอง
เท่าที่จำเป็นและอย่างมีสมดุลได้เลย

การทำงานของพวกคุณเพื่อการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลกนี้
เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก และก็ได้รับการยกย่องอย่างมากด้วย

และแม้แต่พวกคุณ ผู้ที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่มีผลกระทบต่อกระบวนการนี้อยู่ก็ตาม
ก็ยังกำลังทำสิ่งที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของโลกอยู่อย่างมาก
มากเกินกว่าที่พวกคุณจะรู้ตัวซะอีก

แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามทั้งหลายของพวกคุณ
จะสามารถไปถึงจุดที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด
และมีความคมชัดสูงสุดของมันได้ ก็ต่อเมื่อพวกคุณ
ได้เอาใจใส่ดูแลความต้องการของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

และได้นำเอาวิหารของตัวเอง (ร่างกายเนื้อของเราเอง – ผู้แปล)
และความสั่นสะเทือนของตัวเอง
เข้าไปอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความสมัครใจจริง ๆ
ที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์โลกอันเป็นที่รักของพวกคุณดวงนี้
และเต็มใจจริง ๆ ที่จะช่วยเหลือ
“จิตสำนึกมวลรวมของมนุษย์ทั้งโลก”
(collective consciousness) ด้วย เท่านั้น

และถึงแม้ว่าพวกคุณจะเลือกที่จะพักผ่อนในบางช่วงเวลา
แทนที่จะทำงานเพื่อการเลื่อนระดับขึ้นของดาวเคราะห์โลกก็ตาม

แต่จงเข้าใจไว้ด้วยว่า
การมาอยู่บนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณแบบนี้
ก็กำลังนำพาเอาผลกระทบด้านบวกอันใหญ่หลวง
มาสู่จิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกอยู่แล้ว

เพราะว่าความสั่นสะเทือนอันบริสุทธิ์ของพวกคุณ
กำลังถูกแสดงออกมา และกำลังถูกแผ่ออกมา
สู่ระดับพื้นผิวของพวกคุณอยู่นั่นเอง

ที่มา : The Ascended Masters and the Pleiadians: Allow the Illusion of Separation to Dissolve | The Aquarius Paradigm

Facebook Comments