ข้อความสื่อสารประจำวันจากท่าน Gabriel ประจำวันที่ 20 มกราคม 2014

ข้อความสื่อสารประจำวันจากท่าน Gabriel ประจำวันที่ […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – “ความรัก” คือกระแสพลังงานของต้นกำเนิด (the Source)

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากมหาเทพแกเบรี่ยล (Archang […]

 

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของพวกคุณพลิกผันได้ก็คือการเป็นคนที่รู้จักเปิดใจรับอย่างเต็มที่

ข้อความสื่อสารจากมหาเทพ Gabriel ประจำวันที่ 8 มกรา […]