จงตระหนักรู้ และ “เป็น” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเอง ให้ได้ในทุกๆชั่วขณะ

ข้อความสื่อสารจากมหาเทพ ยูริเอล เรื่อง : จงเป็นสิ่ […]