วิธีการจัดการกับมนุษย์ต่างดาว โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

ปราศรัยโดย ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ แก่เพื่อนประทับจิ […]

 

การรู้แจ้ง และ ความไม่รู้ – โดยท่านอนุตาราจารย์ชิงไห่

บทแปลคำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (แปลจากภาษาอังก […]

 

จงสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป แล้วเธอจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมา – โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

บทแปลคำสอนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (จาก Videotape […]