ข้อความจากต่างมิติ – พวกคุณคือลูกทรงกลมแห่งแสงสว่างที่สว่างไสวเรืองรอง

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากท่านอาจารย์แลนโต้ (Maste […]