ข้อความสื่อสารจากชาวกลุ่มดาวลูกไก่ – Zero Point-Sun Portal อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับร่างกายเนื้อของพวกคุณ

ข้อความสื่อสารจากชาวกลุ่มดาวลูกไก่ (PLEIADES) วันท […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดไปบีบบังคับตัวเอง

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชา […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – การรับเอาตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชา […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – การสร้างสรวงสวรรค์บนดาวเคราะห์โลก

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชา […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – จงเข้าใจเมื่อร่างกายของพวกคุณต้องการพักผ่อน

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชา […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – จงปล่อยให้มายาการแห่งการแบ่งแยกสูญสลายไป

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากเหล่าคุรุผู้รู้แจ้งและชา […]