ข้อความจากต่างมิติ – Equinox ในเดือนมีนาคม “พายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว, ความสงบกำลังกลับคืนมา”

ข้อความสื่อสารจาก Saint Germain เรื่อง : Equinox ใ […]