ข้อความจากต่างมิติ – ช่วงนี้..เป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่มีความคิดและจิตใจคล้าย ๆ กันจะได้มาพบกัน

ข้อความสื่อสารจาก Hilarion เรื่อง : ช่วงนี้..เป็นช […]

 

ตัวเลือกที่สั้นและง่ายที่สุดที่ผู้คนบนโลกต้องเลือก “ความกลัว หรือ ความรัก”

ข้อความสื่อสารประจำสัปดาห์จากท่าน Hilarion ประจำวั […]