ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 11 จบ.

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 9-10

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 7-8

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 5-6

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 3-4

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

ความช่วยเหลือจากนอกโลก-vs-นิวเคลียร์รั่วในญี่ปุ่น-อุกาบาตชนโลก ตอนที่ 1-2

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เมื่อวันที […]

 

จุดกำเนิดของจิตวิญญาณ และลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเราตอนที่ 5-6 จบ.

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เรื่อง : O […]

 

จุดกำเนิดของจิตวิญญาณ และลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเรา ตอนที่ 3-4

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เรื่อง : O […]

 

จุดกำเนิดของจิตวิญญาณ และลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพของเรา ตอนที่ 1-2

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward เรื่อง : O […]

 

กระแสความคิด (Thought Form) ก่อเกิดทุกสรรพสิ่ง vs ความกลัว ตอนที่ 7-8 จบ.

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากแมทธิว วาร์ด และรูปธรรมอ […]