เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ ตอนที่ 6 จบ.

ตอนที่ 6 : โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ-ของความฝัน […]

 

เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ ตอนที่ 5

ตอนที่ 5 : เอ่อ…พอดีได้ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับก […]

 

เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ ตอนที่ 3

ตอนที่ 3 : 4). จากหนังสือชุดโนวาอนาลัย “ขยาย […]

 

เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 : สนทนากับพระเจ้า (ต่อ) นีล : ทีนี้วัตถุท […]

 

เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 : 3). จากหนังสือ “สนทนากับพระเจ้า – การพู […]

 

เวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติ-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต-ล้วนมีอยู่พร้อมกันแล้ว-ที่นี่-เดี๋ยวนี้ บทนำ

ผมเคยสงสัยและได้อ่านงานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง […]