ข้อความจากชาว Arcturian เรื่อง : ในความเป็นจริงแล้วทุกสรรพชีวิตคือสนามพลังงาน

บางส่วนของข้อความจากชาวอาร์คทูเรี่ยน เรื่อง : ในคว […]