ข้อความจากต่างมิติ – ประวัติศาสตร์ของการสรรสร้าง (A History of Creation) – Part 2

ข้อความสื่อสารจาก “The constant companions” เรื่อง […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – ประวัติศาสตร์แห่งการสรรสร้าง (A history of Creation) – part 1

ข้อความสื่อสารจาก “The constant companions&# […]