ข้อความจากต่างมิติ – Update สถานการณ์ล่าสุด และพูดถึงเป้าหมายของชีวิต และผลของกรรม (30/1/15)

ข้อความสื่อสารจากท่านซาลูซ่า ประจำวันที่ 30 มกราคม […]

 

ข้อความจากต่างมิติ – รูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาว และยานอวกาศของพวกเขา

ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจากสหพันธ์กาแล็กซี่บนยาน Al […]