ข้อความสื่อสารทางโทรจิตจาก Matthew Ward

เมื่อวันที่ :  23 เมษายน 2011
ผู้รับการสื่อสาร : นาง Suzzane Ward

ตอนที่ 11 : จบครับ

21). แล้วก็ คุณแม่ครับ ผมอยากจะขอคุณแม่อีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ เพราะว่าท่านลาซารัสได้พูดถึงกองทัพแห่งเมนต้า (Menta) ดังนั้น ผมจึงอยากจะให้ผู้อ่านได้รู้จักอารยธรรมนี้ และให้รู้ว่าพวกเขาได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือพวกคุณบ้าง ดังนั้น ช่วยเลือกเอาข้อความที่เหมาะสม ที่เธอได้เคยสื่อสารมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาลงให้หน่อยได้ไหมครับ

22). Menta: พวกเราคือสนามพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาล และทรงพลังอำนาจอันหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยจิตวิญญาณนับพันล้านดวง สมัยที่พวกเราลงมาเกิด พวกเราอาศัยอยู่บนดาวดวงหนึ่งที่ชื่อ Retorno ในกาแลกซี่ที่อยู่ไกลโพ้นกาแลกซี่หนึ่ง ในกระจุกกาแลกซี่ที่ชื่อ Lyra

ดาวบ้านเกิดของพวกเรา ก็เป็นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ที่พวกคุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ของพวกคุณ เราอยากจะอธิบายว่า ทำไมเวลาเราพูด เราถึงใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “เรา” และ “พวกเรา” สลับกันไปมาแบบนี้ นั่นก็เพราะว่า “เรา” พูดคุยกับคุณ ในฐานะจิตวิญญาณของตัวเราเอง แต่ว่าจิตใจของเราไม่เคยเลยที่จะแบ่งแยกออกมาจาก “จิตใจร่วม” ของ “พวกเรา” ทั้งกลุ่ม

เพราะว่าไม่มีจิตวิญญาณดวงไหนเลยที่ถูกมองว่าดีกว่าดวงอื่น ๆ เพราะว่าทุก ๆ คุณสมบัติ ทุก ๆ แง่ ทุก ๆ มุมของจิตใจของพวกเรา ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของโลกของพวกเราทั้งสิ้น และมีความจำเป็นต่อความตระหนักรู้ ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ของพวกเราทั้งสิ้น…

…ในฐานะของ “ความเป็นตัวตนร่วมกัน” ของพวกเรา พวกเราจะเหมือนกับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่ง มากกว่าที่จะเหมือนกับมนุษย์โลก เพราะว่าส่วนหัวของพวกเรา จะเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ (sensor) มากมาย จนดูเหมือนกับช่อดอกไม้ที่ถูกมัดรวมกันไว้แน่น ๆ นั่นแหละคือ “หน่วยอยู่อาศัย” (housing unit) ของจิตใจของพวกเราทั้งกลุ่มหละ

สีขาวคือสีหลักของส่วนหัวนี้ แต่สีอื่น ๆ ก็มีด้วยนะ เพราะว่าส่วนอื่น ๆ ก็จะมีสีเฉพาะตัวของมันเอง เช่น ส่วนที่เป็นศิลปะ, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, การเลี้ยงดูเด็ก และอื่น ๆ พวกเราเป็นชุดของสีชุดหนึ่ง ที่ถ้าจะให้อธิบายให้ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเหมือนกับ ความสามารถพิเศษทั้งหลาย ที่มีมาแต่กำเนิด และความสามารถ และความสนใจอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น สีจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามระดับความสั่นสะเทือนที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนั้น ๆ นั่นคือ มันเป็นเหลี่ยมมุมของปริซึ่มที่ถูกหักเหไปเป็นสีนั้น ๆ ที่ถูกกำหนดด้วยระดับความถี่ของมัน ส่วนที่เชื่อมโยงอยู่กับ “หน่วยอยู่อาศัย” ที่ว่านี้ก็คือ “สายใย” (tread) นับพันล้านสาย หรือมากกว่านั้น ที่อยู่รวมกันเป็นกระจุก ๆ และ ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งกาแลกซี่นี้ และกาแลกซี่อื่น ๆ

ซึ่งสายใยที่ว่านี้ก็คือจิตวิญญาณของพวกเราแต่ละดวงนั่นเอง ที่กำลังล่องลอยอยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ ๆ หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้นอีกก็คือ เพื่อ “จดจำให้ได้” (remembering) มากกว่า

เพราะว่าในระดับของความตระหนักรู้ขั้นสูงสุดของจิตวิญญาณแล้ว จิตวิญญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนั่นเอง การค้นพบใด ๆ ของจิตวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งก็ตาม ในกลุ่มของพวกเรา การค้นพบนั้น ก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปยังจิตใจร่วมของจิตวิญญาณทั้งกลุ่มทันที โดยอัตโนมัติ…

…พวกเรามีพลังอำนาจมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่กำลังให้ความช่วยเหลือพวกคุณอย่างสุดความสามารถอยู่ในขณะนี้ เพราะว่าความยาวคลื่นของพวกเขาต่ำกว่าพวกเรา จึงทำให้พวกเราต้องอาสาทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองภารกิจ ซึ่งได้แก่ ภารกิจแห่งการสาดส่องแสงสว่างจากพลังงานของพวกเราเองมาให้โลก และภารกิจแห่งการช่วยรักษาแสงสว่างจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่ส่งมาให้แก่โลกด้วยเช่นกันเอาไว้ เมื่อมันมาถึงชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว

นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพื่อให้ร่างกายของพวกคุณสามารถดูดซับแสงสว่างเหล่านั้นเอาไว้ได้ในระดับเซลล์ จนสามารถปรับตัวให้เข้ากับระดับความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่โลกกำลังเคลื่อนเข้าไปอยู่ในขณะนี้ได้ และสิ่งนี้เอง ที่ทำให้พวกคุณมีโอกาสรอดชีวิตอยู่ต่อไปได้ ในระหว่างกระบวนการเลื่อนระดับขึ้น (Ascension) ของโลกใบนี้ ที่บางคนเรียกกระบวนการนี้ว่า “การยกระดับขึ้น” (the shift) หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “กระบวนการชำระล้าง” (the cleansing process) ก็แล้วแต่

23).Matthew: ขอบคุณมากครับคุณแม่ ผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหน่อยนะครับ ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่สุดก็คือการอยู่โดยปราศจาก “ความกลัว” และนั่นแหลคือเหตุผลหลักอีกอย่างหนึ่ง ที่พวกเราจะต้องพูดถึงความช่วยเหลือจากนอกโลก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

เพราะว่าดาวเคราะห์โลกกำลังเคลื่อนที่เข้าไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย ของการหลุดออกไปจากมิติที่ 3 อยู่ ดังนั้น เวลานี้ มันจึงเป็นเวลาที่พวกคุณควรจะหยุดคิดถึงตัวเอง ว่าเป็นตัวตนเดี่ยวๆซะที ว่าตัวเองมีบุคลิกลักษณะ, คุณสมบัติ, ความสามารถพิเศษ, ความหวัง, ความฝัน และความสำเร็จ เฉพาะตัวเป็นของตัวเองเพียงลำพังซะที

เพราะว่า นั่นก็ใช่ แต่พวกคุณยังเป็นอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะ ดังนั้น พวกคุณควรจะเริ่มหันกลับมาคิดถึงตัวเอง ในฐานะที่เป็น “สิ่งมีชีวิตหลากมิติที่ทรงพลังอำนาจ” ได้แล้ว เพราะว่าพวกคุณคือสมาชิกของครอบครัวชาวจักรวาล!

และจิตวิญญาณของพวกคุณก็มีความเชื่อมโยงอยู่กับ และเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า อย่างที่มิอาจจะแยกขาดจากไปได้ ชั่วนิจนิรันดร์ และพี่ ๆ น้อง ๆ ในครอบครัวชาวจักรวาลของพวกคุณ ก็ปรารถนาให้พวกคุณรู้สึกว่าพวกคุณเป็นเครือญาติของพวกเขาด้วย เพื่อให้การพบปะกันที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เต็มไปด้วยความสุข ที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง!

24). ความรักของพวกเรา จะอยู่กับพวกคุณเสมอ ทุกช่วงเวลานาที ตลอดเส้นทางช่วงสุดท้าย ที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่ “ยุคทองของโลก” นี้ (The Golden Age)

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

ที่มา : http://www.galacticchannelings.com/english/matthew23-04-11.html

Facebook Comments