บางส่วนจากข้อความของ The Source Creator

เรื่อง : Upgrading to a Multidimensional Operating System

เมื่อวันที่ : 4/10/13

ผ่านทาง : Goldenlight

….มันเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลานี้ ที่พวกคุณจะต้องทำให้ตัวเองร่าเริงและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และจะต้องทำให้จิตใจของตัวเองสว่างไสวอยู่เสมอด้วย เพราะว่ามันจะช่วยเร่งกระบวนการนี้ (กระบวนการเลื่อนระดับขึ้น – ผู้แปล) ให้แก่พวกคุณได้ เพราะว่าโลกที่อยู่ในมิติที่สูงกว่านั้น มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้าอย่างมาก และตอนนี้ ก็กำลังมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นมาอยู่ด้วย ซึ่งก็คือพวกคุณนั่นเอง ที่จะกลายไปเป็นมนุษย์ลูกผสมระหว่าง “กายแสงสว่าง” (Light Body) และกายแบบเก่า ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นธาตุคาร์บอน (Carbon-base) ซึ่งนี่แหละคือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ ที่เรียกว่า “มนุษย์คริสตัลไลน์” (Crystalline Human) หละ และมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการแห่งการสร้างสรรค์ของฉันเองด้วย และพวกคุณทุกคน ก็ได้ขันอาสาลงมาเข้าร่วมในแผนการนี้ ตั้งแต่ก่อนที่พวกคุณจะลงมาเกิดในภพชาตินี้แล้วด้วย และพวกคุณก็จะค่อย ๆ เริ่มจดจำแผนการนี้ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

และถ้าพวกคุณกำลังสงสัยอยู่ว่า “พันธสัญญาทางจิตวิญญาณ” (Soul Contact) หรือ “ภาระกิจด้านจิตวิญญาณ” (Soul Mission) ของตัวเอง บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ ในภพชาตินี้ คืออะไรหละก็..ถ้างั้น..นี่ไงหละคือคำตอบของพวกคุณหลายคนหละ นี่แหละคือพันธสัญญาทางจิตวิญญาณหมายเลขหนึ่งของพวกคุณหละ ท่ามกลางพันธะสัญญาทางจิตวิญญาณทั้งหลายของพวกคุณแต่ละคน พวกคุณได้พากันขันอาสาลงมาเพื่อเข้าร่วมใน “การทดลองครั้งนี้” แล้ว ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อเปลี่ยนรูปแบบจากมนุษย์ที่มีร่างกายแบบ carbon-base ไปเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายแบบ crystalline-base แทน

ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น พวกคุณก็จะอยู่ในโลกที่น่าพิศวง ที่พวกคุณกำลังช่วยกันสร้างขึ้นมาอยู่นี้ อันที่จริงแล้ว ในตอนนี้ พวกคุณก็กำลังอยู่ในโลกที่ว่านั้นเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไป เพราะว่ากาลเวลาเป็นแค่มายาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง และบ้านของพวกคุณก็จะเป็นบ้านคริสตัลไลน์, พวกคุณจะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้ในทันทีทันใด, พวกคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารทางโทรจิตได้, พวกคุณจะสามารถเหาะลอยตัวไปไหนมาไหนได้ ซึ่งนี่แหละคือวิธีที่พวกเขาใช้สร้างปิระมิดแห่งอียิปต์หละ เพราะว่าตอนนั้น รูปธรรมชีวิตที่มาจากระบบดวงดาวอื่น ๆ ที่มาอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกในช่วงเวลานั้น มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยพลังจิตได้ ปิระมิดเหล่านั้น ทำหน้าที่เป็นเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ (transmitter) ของพลังงานที่มาจากมิติที่สูง ๆ กว่า เพื่อมาป้อนให้กับเมืองหลาย ๆ เมืองในขณะนั้น แต่ว่าพลังงานของพวกมันก็ได้ถูกตัดขาดไป พร้อม ๆ กับการล่มสลายของมนุษยชาติในช่วงเวลานั้น

ชาวแอตแลนติส และ ชาวเลมูเรีย เคยเป็นอารยธรรมที่อยู่ในมิติที่สูงกว่ามาก่อน และพวกคุณหลายคน ก็เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วย อย่างที่ผู้รับสาส์นเคยกล่าวไว้ในข้อความสื่อสารชุดก่อน ๆ ของเธอ ส่วนชาวอาการ์ธา (Agartha) ที่กำลังอาศัยอยู่ “ภายใน” ลูกโลกในขณะนี้ ก็คือผู้ที่มาจากอาณาจักรเลมูเรีย ที่ได้ลงไปสร้างเมืองต่าง ๆ ไว้ภายในลูกโลก ในตอนที่พวกเขารู้ว่าอาณาจักรเลมูเรียกำลังจะล่มสลายแล้ว ซึ่งถ้านับถึงตอนนี้ อารยธรรมของพวกเขาก็ได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ภายในลูกโลกมานานกว่า 20,000 ปีแล้ว สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเหล่านี้ ปราถนาที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกคุณ

เมื่อสมอง และร่างกายเนื้อ และจิตสำนึก/ความตระหนักรู้ของพวกคุณ ถูกยกระดับขึ้น จนสูงถึงขั้นหนึ่งแล้วเท่านั้น ซึ่งก็คือขั้นที่พวกคุณได้เปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นรูปธรรมชีวิตแห่งคริสตัลไลน์ 80 – 90% แล้ว หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ เมื่อพวกคุณสามารถยกระดับคลื่นความถี่แห่งการสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นจนมากพอ ที่จะสามารถทำให้เข้ากับพวกเขาได้แล้วนั่นเอง และจุดนี้เอง ก็เป็นจุดที่พวกคุณจะได้พบกับครอบครัวชาวดวงดาวของตัวเองอีกด้วย หรือได้กลับไปรวมกับครอบครัวชาวดวงดาวของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และมันก็เป็นเงื่อนไขเดียวกัน สำหรับรูปธรรมชีวิตที่อยู่ในมิติที่สูง ๆ กว่าทั้งหลาย ที่อยู่ในจักรวาลนี้ และที่อยู่ในระบบดวงดาวอื่น ๆ ด้วย เช่น ชาวกลุ่มดาว Sirius, Pleiades, Andromeda เป็นต้น และรวมถึงระบบดวงดาวอื่น ๆ อีกมากมาย ….

…สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ การยกระดับคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของตัวพวกคุณเองให้สูงขึ้น โดยการฝึกฝนร่างกายเนื้อ และสมองของพวกคุณเอง ให้พวกมันสามารถอยู่ในมิติที่สูงกว่าให้ได้ โดยการช่วยเหลือร่างกายเนื้อและสมองของพวกคุณเอง ให้พวกมันยอมรับคลื่นความถี่ที่สูงกว่าให้ได้ โดยการบอกพวกมันว่า “ไม่เป็นไร ๆ” และโดยการย้ำเตือนตัวพวกคุณเองว่า พวกคุณได้สมัครใจที่จะมาเข้าร่วมในแผนการนี้ ตั้งแต่ก่อนที่พวกคุณจะลงมาที่นี่แล้ว…

 

ที่มา : http://:www.thegoldenlightchannel.com/ascension-update-from-the-council-of-angels-archangel-michael-and-creator-source-the-upgrade-of-your-operating-systems

Facebook Comments